Hvem er vi

C.P Parking System er et udspring af det private parkeringsselskab City Parkeringsservice Danmark, som har eksisteret i parkeringsbranchen siden 1999.

Læs mere

Fordele

C.P Parking System er udviklet af parkeringsfolk til parkeringsfolk – med udgangspunkt i 13 års erfaring i parkeringsbranchen.

Læs mere

Hvordan virker systemet

C.P Parking System er et værktøj, som er beregnet til at optimere private og kommunale parkeringsmyndigheder til at håndhæve parkeringsregler effektivt.

Med C.P Parking System tilbydes adgang til markedets mest komplette løsning til håndtering af kontrolafgifter for ulovlig parkering.
Vi håndterer årligt mere end 100.000 kontrolafgifter – og kan tilbyde et håndteringssystem / backup-office med udgangspunkt i tilpassede løsningsmodeller, som tilgodeser kundens konkrete behov.

Systemet er simpelt, brugervenligt og yderst funktionelt opsat og fungerer således:

C.P Parking er et web-baseret system som er installeret på en server.
Herfra håndteres alle indgående oplysninger, herunder alle udstedte parkeringsafgifter trådløst fremsendt fra de mobile enheder.

Mobilsoftwaren installeres på en android mobiltelefon eller anden android enhed, hvorefter man med få klik kan oprette og udskrive en p-afgift.

Data kan herved indsamles af parkeringsvagten ved hjælp af mobiletelefonen, som fungerer som en håndholdt computer/PDA og som er i stand til at udskrive en p-afgift via den tilkoblede printer, til at blive placeret på køretøjet.
Fotodokumentationen sikres i samme omgang og bliver sammenkoblet til de data der er indtastet på den konkrete parkeringsovertrædelse.
Kommunikationen imellem den mobile enhed og printer foregår igennem trådløs Bluetooth kommunikation. Med disse to enheder, kan parkeringsvagterne udstede parkeringsafgifter mere effektivt og med færre indtastningsfejl.

Softwaren på den mobile enhed sikrer, at en række kontroller foretages og dermed sikres overholdelse af kriterier som garanterer en professionel sagsbehandlingen i tilfælde af indsigelser og retslig opfølgning.
Herunder sikres blandt andet automatisk overholdelse af en fastlagt observationstid, korrekt angivelse af tid på fotodokumentation og gps kontrol af placering på givent tidspunkt.

Efter parkeringsafgiften er udskrevet, bliver al data, online via mobilnetværk sendt til C.P Systems server, for hurtig fakturering/bogføring, indhentning af data via register for motorkøretøjer og øvrig sagsbehandling.

Herved gives øjeblikkelig adgang til oplysninger og fotodokumentation for back-office i det samme minut afgiften er udskrevet, hvilket er en åbenlys fordel i forhold til sagsbehandlingen.

Parkanter der har fået en afgift, kan betale for forseelsen ved posthuse, bank og via netbank, da al data og information står på den afgift som vagten har udskrevet.

Betalingsoplysninger indhentes via kundens bank og vil herved automatisk blive registreret.


Back-office

Alle relevante info på afgifter fra applikationen på den håndholdte enhed fremsendes til serveren, herunder også fotodokumentation.

Systemet sørger automatisk for, at for at indhente oplysninger på indenlandsk indregistrerede køretøjer.

Systemet sorterer i ind og udenlandske indregistrerede køretøjer.

Såfremt afgiften ikke bliver indbetalt rettidigt, vil systemet automatisk videresende de udenlandsk indregistrerede køretøjer til Transcom, som er en integreret del af C.P Parking System. www.Transcom.com

På de indenlands indregistrerede biler, vil systemet automatisk generere en påmindelses/ rykker-procedure, som kan opsættes efter kundens ønsker og behov, samt gældende lovgivning.

Systemet håndterer effektivt indsigelsessager i form af indbyggede brevskabeloner, som igen kan genereres fuldstændig efter kundens behov og ønsker.

Fotodokumentation er en integreret del af brugerfladen og er nemt tilgængelig både i forhold til mundtlig og skriftlig sagsbehandling.

Såfremt afgifterne ikke bliver betalt /afsluttet i eget system indenfor tidsrammen for betaling, vil sagen automatisk blive videresendt til inkasso, advokat eller inddrivelse ved anden myndighed – alle disse parametre bliver opsat efter individuelle kundebehov.
Kundens valgte samarbejdspartnere kan få en begrænset adgang til relevante dele af systemet i forbindelse med sagsbehandling eller inddrivelse.


Yderligere fordele ved vores back-office er:

  • Web baseret, brugervenlig user interface.
  • Yderst brugervenlige og skalierbare statistikfunktioner
  • Mulighed for individuelle brugerprofiler med forskellige rettigheder
  • Områdebeskrivelser med foto og oversigtskort
  • Kontrol og styring af mobile enheder direkte fra back-office
  • Automatisk opsamling af fejl-sager
  • 100 % integrerbart med alle 3. parts systemer i form af web integrationer, ftp filudveksling og alle andre former for system kommunikation.