Om oss

C.P Parking System er en utvekst fra det private parkeringsselskapet City Parkeringsservice Danmark, som har levert parkeringstjenester siden 1999.

Les mer

Fordeler

C.P Parking System ble utviklet av parkeringsoperatører for parkeringsoperatører og bygger på 13 års erfaring som parkeringsoperatør.

Les mer

Slik virker systemet

C.P Parking System er et verktøy som er utformet for å optimalisere håndhevelsen av parkeringsregler for både private og kommunale parkeringsmyndigheter på en effektiv måte.

C.P Parking System byr på tilgang til bransjens mest komplette løsning for administrering av parkeringsbøter.
Hvert år behandler vi flere enn 100.000 parkeringsbøter, og derfor kan vi tilby et forvaltningssystem / en kontorklient som tas i bruk ved tilpassede modeller som dekker kundens faktiske behov.

Systemet er enkelt og brukervennlig med velkonfigurert funksjonalitet. Slik fungerer det:

C.P Parking er et webbasert system som installeres på en server.
Serveren behandler alle innkommende data inklusive alle utstedte parkeringsbøter, som sendes av de mobile enhetene over en trådløs forbindelse.

Programvaren for mobiltelefoner installeres på en Android-telefon eller en annen Android-enhet, hvorpå man kan opprette en parkeringsbot og skrive den ut.

Dermed er det mulig for parkeringsbetjentene å samle inn data med mobiltelefonen sin, som fungerer som en håndholdt datamaskin/PDA, og som kan bruke den tilkoblede skriveren til å skrive ut en parkeringsbot, som så kan plasseres på kjøretøyet.
Fotodokumentasjonen sikres i samme øyeblikk og knyttes til dataene som ble tastet inn for den aktuelle parkeringsovertredelsen.
Kommunikasjonen mellom den mobile enheten og skriveren skjer via en trådløs Bluetooth-forbindelse. Ved å bruke disse to enhetene kan parkeringsbetjentene utstede parkeringsbøter på en mer effektiv feilfri måte.

Programvaren på den mobile enheten sikrer at det utføres en rekke kontroller, noe som sikrer overholdelse av kriterier som skal sikre en profesjonell prosedyre i tilfelle klager og juridisk etterspill.
Dette innbefatter en automatisk observasjon av en definert overvåkingsperiode, korrekt visning av tidspunktet for fotodokumentasjonen og GPS-overvåking av stedet på det angitte tidspunktet.

Etter at det er skrevet ut en parkeringsbot, sendes alle dataene online via det mobile nettverket til C.P Systems server for rask fakturering/bilagsføring, innhenting av data fra motorvognregisteret og annen saksbehandling.

Dette gir kontorklienten tilgang til informasjon og fotodokumentasjon i samme minutt som boten skrives ut, noe som er en betydelig fordel for saksbehandlingen.

Mottakere av parkeringsbøter kan gjøre opp for seg på et postkontor, i bank eller nettbank, ettersom alle data og all informasjon er synlig på boten som betjenten har skrevet ut.

Betalingsinformasjonen hentes fra klientens bank og registreres automatisk.


Kontorklient

All relevant informasjon om bøter i applikasjonen på den håndholdte enheten, inklusive fotodokumentasjon, sendes til serveren.

Systemet henter automatisk inn informasjon om kjøretøy som er registrert i landets motorvognregister.

Systemet skiller mellom innenlandsk- og utenlandskregistrerte kjøretøy.

Hvis boten ikke betales i tide, vil systemet automatisk overføre utenlandskregistrerte kjøretøy til Transcom, som er en integrert del av C.P Parking System. www.Transcom.com

Systemet vil automatisk generere en påminnelse/påminnelsesprosedyre for innenlandskregistrerte biler som kan konfigureres etter kundens behov og krav, så vel som etter gjeldende lovgivning.

Systemet håndterer på en effektiv måte klager i form av integrerte brevmaler, som i sin tur kan genereres i full overensstemmelse med kundens krav og ønsker.

Fotografisk dokumentasjon er en integrert del av brukergrensesnittet og er lett tilgjengelig i forhold til både verbale og skriftlige prosedyrer.

Dersom bøtene ikke betales/avsluttes i systemet innen betalingsfristen, vil saken automatisk oversendes til et innkrevingsbyrå, en advokat eller et annet relevant organ. Alle disse parameterne kan konfigureres i samsvar med den enkelte kundens krav.
Kundens samarbeidspartnere kan innvilges begrenset tilgang til relevante deler av systemet for saksbehandling eller innkreving.


Kontorklientsystemet vårt har også andre fordeler:

  • brukervennlig webbasert brukergrensesnitt
  • svært brukervennlige og skalerbare statistiske funksjoner
  • mulighet for individuelle brukerprofiler med forskjellige rettigheter
  • områdebeskrivelser med bilde og oversiktskart
  • kontroll og styring av mobile enheter i selve kontorklienten
  • automatisk kompilering av saker med feil
  • 100 % integrasjon med alle tredjepartssystemer i form av webintegrasjoner, FTP-filutveksling og alle andre former for systemkommunikasjon