Om oss

C.P Parking System har skapats av det privata parkeringsföretaget City Parkeringsservice Danmark, som har varit verksamt i parkeringsbranschen sedan 1999.

Läs mer

Så fungerar systemet

C.P Parking System är ett verktyg som har tagits fram för att optimera möjligheterna för privata och kommunala parkeringsbolag att hantera parkeringsreglerna effektivt.

Läs mer

Fördelar

1. Utvecklat av branschfolk:

C.P Parking System har utvecklats av parkeringsvakter för parkeringsvakter – och bygger på 13 års erfarenhet av parkeringsbranschen.

2. Optimering:

Tack vare färre fel och effektivare utfärdande av parkeringsböter kan detta mobila bötessystem bidra till att effektivisera parkeringsvaktens arbete och förbättra indrivningen av kommunens eller företagets utfärdade parkeringsböter.

3. Smidig ärendehantering:

Omedelbar åtkomst till information och fotodokumentation för back-office i samma ögonblick som boten skrivs ut, vilket ger uppenbara fördelar i ärendehanteringen.

4. Överfallslarm/säkerhet:

C.P Parking System har ett integrerat GPS-baserat överfallslarm som vakten kan aktivera i en hotfull situation. Systemet kan även kopplas till olika larmcentraler hos polis, kollegor eller lokalt på kundens huvudkontor. Denna funktion bidrar till att optimera säkerheten för parkeringsvakten på gatorna.

5. Kontroll/rutthistorik:

Det går alltid att fastställa exakt var en parkeringsvakt befinner sig på en given tidpunkt. Det går även att ta fram rutthistorik för parkeringsvakterna för att optimera patrulleringen och personalresurserna.

6. Effektiv indrivning av böter utställda till fordonsägare i utlandet

C.P Parking System har en integrerad lösning för att driva in böter som ställts ut till fordonsägare i utlandet. På det här området samarbetar vi med inkassoföretaget Transcom, som har specialiserat sig på obetalda parkeringsböter som utställts till förare vars fordon är registrerade i utlandet. Deras arbete inkluderar spårning, påminnelser och indrivning.
Transcom har byggt upp ett unikt nätverk av inkassoföretag som är specialiserade på att driva in parkeringsböter och som omfattar de flesta europeiska länder samt Ryssland, USA och Kanada.

7. Tredjepartssystem kan integreras:

C.P Parking System gör det möjligt att överföra data till och från tredjepartssystem direkt via handterminalerna i samband med parkeringskontroll. Ett exempel är EasyPark, som är specialiserat på mobilbetalsystem.
www.easypark.com

8. Effektiv och hållbar utrustning med god ekonomi:

Programmet som används i den mobila enheten är en applikation som kan installeras på alla Android-baserade enheter. Det skapar flexibilitet för kunden, som själv kan välja vilka enheter som ska köpas in och på så vis kan få bästa möjliga pris.

9. Snabb och effektiv hantering av ändringar:

Möjlighet till kundservice och support dygnet runt.
Nya funktioner kan snabbt utvecklas med utgångspunkt i kundens önskemål och behov.

10. Ytterst användarvänlig webbaserad back-office-funktion

Genomtänkt, rationellt gränssnitt utformat för god produktivitet.