Fördelar

C.P. Parking System har utvecklats av parkeringsvakter för parkeringsvakter – och bygger på 13 års erfarenhet av parkeringsbranschen.

Läs mer

Så fungerar systemet

C.P Parking System är ett verktyg som har tagits fram för att optimera möjligheterna för privata och kommunala parkeringsbolag att hantera parkeringsreglerna effektivt.

Läs mer

Om oss

C.P Parking System har skapats av det privata parkeringsföretaget City Parkeringsservice Danmark, som har varit verksamt i parkeringsbranschen sedan 1999.

City Parkeringsservice är ett av de största parkeringsbolagen på den danska marknaden och finns över hela landet.

Genom åren har vi arbetat med andra parkeringssystem, men dessa har inte levt upp till våra krav på flexibilitet och funktionalitet.

2007 drog vi konsekvenserna av det och började utveckla vårt eget system, som vi sedan löpande har förbättrat.

Till skillnad från andra system har vårt utvecklats av parkeringsfolk som kan branschen.