Om oss

C.P Parking System har skapats av det privata parkeringsföretaget City Parkeringsservice Danmark, som har varit verksamt i parkeringsbranschen sedan 1999.

Läs mer

Fördelar

C.P. Parking System har utvecklats av parkeringsvakter för parkeringsvakter – och bygger på 13 års erfarenhet av parkeringsbranschen.

Läs mer

Så fungerar systemet

C.P Parking System är ett verktyg som har tagits fram för att optimera möjligheterna för privata och kommunala parkeringsbolag att hantera parkeringsreglerna effektivt.

C.P Parking System ger åtkomst till marknadens mest kompletta lösning för hantering av parkeringsböter.
Vi hanterar årligen mer än 100 000 böter – och kan erbjuda ett hanteringssystem/back-office som bygger på anpassade lösningar som tillgodoser kundens konkreta behov.

Systemet är enkelt, användarvänligt och ytterst funktionellt. Det fungerar så här:

C.P Parking är ett webbaserat system som installeras på en server.
Här hanteras sedan alla uppgifter som läggs in, däribland informationen om utställda parkeringsböter som skickas trådlöst från de mobila enheterna.

Mobilprogrammet installeras på en mobiltelefon eller annan bärbar enhet med Androidsystemet. Sedan går det att med några få klick skapa och skriva ut p-böter.

Parkeringsvakten kan samla in uppgifter med hjälp av mobiltelefonen, som fungerar som en handdator/PDA. Tack vare den anslutna skrivaren kan han eller hon skriva ut p-böter, som sätts på fordonet.
Fotodokumentationen säkras på samma gång och kopplas till de data som har lagts in för den aktuella felparkeringen.
Kommunikationen mellan den mobila enheten och skrivaren sker genom trådlös Bluetooth. Med dessa enheter kan parkeringsvakterna utfärda parkeringsböter på ett effektivare sätt och undvika felinmatningar.

Programmet på den mobila enheten säkrar att en rad kontroller görs och garanterar därmed att ärendet kan hanteras professionellt i händelse av överklaganden och rättsliga efterspel.
Bland annat säkras att angiven observationstid automatiskt hålls, att korrekt tid anges på fotodokumentationen och att placeringen vid en given tidpunkt kontrolleras med GPS.

När parkeringsboten har skrivits ut skickas alla data via mobilnätet till C.P Systems server för snabb fakturering och bokföring, datainhämtning från fordonsregister och övrig ärendehantering.

Det innebär att back-office får åtkomst till information och fotodokumentation i samma ögonblick som boten skrivs ut, vilket ger uppenbara fördelar i ärendehanteringen.

Bötfällda felparkerare kan betala på bank eller via internetbank och alla uppgifter som behövs finns på den böteslapp som vakten har skrivit ut.

Betalningsinformation hämtas in via kundens bank och registreras automatiskt.


Back-office

All relevant bötesinformation från applikationen på den bärbara enheten skickas till servern, även fotodokumentationen.

Systemet hämtar automatiskt uppgifter från fordon som är registrerade i landet.

Alla fordon delas upp i svenska och utländska.

Om inte bötesbeloppet betalas i tid skickar systemet automatiskt informationen om utlandsregistrerade fordon till Transcom, som är en integrerad del av C.P Parking System. www.Transcom.com

För svenskregistrerade bilar skapar systemet automatiskt påminnelser i enlighet med inställningar som kan anpassas till kundens önskemål och behov samt gällande lagstiftning.

Systemet möjliggör effektiv hantering av överklaganden tack vare inbyggda brevmallar. Även dessa kan utformas helt enligt kundens behov och önskemål.

Fotodokumentationen är en integrerad del av användargränssnittet och är lätt att komma åt för både muntlig och skriftlig ärendehantering.

Om inte böterna betalas och ärendena avslutas i det egna systemet inom tidsramarna skickas ärendet automatiskt till inkasso, advokat eller indrivning genom annan myndighet. Alla dessa parametrar kan ställas in efter individuella kundbehov.
Kundens valda samarbetspartners kan få begränsad åtkomst till relevanta delar av systemet i samband med ärendehantering eller indrivning.


Ytterligare fördelar med vårt back-office:

  • Webbaserat, användarvänligt gränssnitt
  • Mycket användbara och skalbara statistikfunktioner
  • Möjlighet att skapa individuella användarprofiler med olika behörigheter
  • Områdesbeskrivning med foto och översiktskarta
  • Kontroll och styrning av mobila enheter direkt från back-office
  • Automatisk sammanställning av felärenden
  • 100 procent integrerbart med alla tredjepartssystem i form av webbintegrationer, filöverföring via ftp och alla andra former av systemkommunikation.