Hakkımızda

C.P Otopark Sistemi, 1999 yılından bu yana otopark alanında hizmet veren, Danimarka merkezli "City Parkeringsservice" adlı özel bir park şirketinin yan ürünüdür.

Ayrıntılı bilgi

Avantajlar

C.P Otopark Sistemi, park operatörleri tarafından park operatörleri için geliştirilmiştir – ve bir park operatörü olan kuruluşun 13 yıllık tecrübesine dayanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi

Sistem nasıl çalışıyor

C.P Otopark Sistemi, otopark yönetmeliklerinin gerek özel gerek belediyeye ait yetkililer tarafından verimli bir biçimde uygulanmasını optimize etmek amacıyla tasarlanmış bir hizmet programıdır.

C.P Otopark Sistemi, size, yasadışı parka ilişkin otopark cezalarının yönetimi konusunda, sektörün en mükemmel çözümüne erişim sunar.
Her yıl 100.000'den fazla otopark cezasını işleme koyuyoruz – bu sayede size, çıkış noktasını müşterinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan özel çözüm modellerinden alan bir yönetim sistemi / destek ofisi sunabiliyoruz.

Bu; karmaşık olmayan, kullanıcı dostu ve özellikle işlevsellik açıcından iyi yapılandırılmış bir sistemdir. Aşağıdaki şekilde çalışmaktadır:

C.P Otopark Sistemi, bir sunucu üzerinde kurulmuş web tabanlı bir sistemdir.
Bu sunucu, mobil cihazlar tarafından kablosuz bağlantı üzerinden gönderilen düzenlenmiş tüm otopark cezaları dahil olmak üzere, gelen tüm bilgileri işler.

Yazılım bir Android cep telefonu veya diğer Android üniteye yüklendikten sonra, otopark cezası oluşturmak ve yazılı çıktısını almak mümkündür.

Böylece otopark görevlileri, elde taşınır bilgisayar/PDA şeklinde iş gören cep telefonlarını kullanarak veriler toplayabilir ve araç üzerine yerleştirmek üzere, park cezasının bir kopyasını cihazlarına bağlı bir yazıcıdan çıkarabilirler.
Fotoğraflı belgeler de aynı anda işlem görebilir ve söz konusu park cezasına ait önceki verilerle ilişkilendirilebilir.
Mobil cihaz ve yazıcı arasındaki iletişim, kablosuz bir Bluetooth bağlantı ile kurulur. Otopark görevlileri, bu iki cihazı kullanarak, park cezalarını daha verimli şekilde ve daha az girdi hatalarıyla düzenleyebilir.

Mobil cihaz üzerindeki yazılım, yapılan bir dizi kontrolü güven altına alarak, itiraz ve adli takip durumunda profesyonel bir prosedürü güvence altına alan kriterlere uyum sağlar.
Bunlar arasında, belirli bir gözetim süresi boyunca otomatik gözlem sağlanması, fotoğraflı belgelerde zamanın doğru belirtimi ve belirtilen zamana yönelik GPS'li konum izleme bulunur.

Bir park cezasının yazılı kopyası alındıktan sonra tüm veriler, hızlı faturalama / muhasebe, verilerin motorlu araç ruhsatı üzerinden edinilmesi ve diğer vaka işlemleri için, mobil ağ üzerinden C.P Sistemi'nin sunucusuna çevrimiçi olarak gönderilir.

Bu, idari büronun bilgilere ve fotoğraflı belgelere cezanın yazılı kopyası alındığı anda, derhal erişmesini sağlayarak, vaka işlemleri konusunda açık bir avantaj sunar.

Park cezasının alıcıları, tüm veri ve bilgiler görevlinin yazılı çıktısını aldığı ceza makbuzunda kolayca okunabileceğinden, ihlali PTT, banka şubeleri ve internet bankacılığı yoluyla çözümleyebilirler.

Ödeme bilgileri müşterinin bankasından alınarak otomatik şekilde kaydedilecektir.


İdari büro

Uygulamada içerilen ve elde taşınır cihazda bulunan -fotoğraflı belgeler dahil olmak üzere- cezalara ilişkin tüm bilgiler sunucuya iletilir.

Sistem, ülke içinde kayıtlı araçlara ait bilgileri otomatik olarak edinir.

Sistem, ülke içi ve ülke dışı kayıtlı araçlar arasında sınıflandırma yapar.

Ceza vaktinde ödenmediği takdirde sistem, C.P. Otopark Sistemi'nin tümleşik bir parçası kapsamında, yabancı ruhsata sahip araçları otomatik olarak Transcom firmasına iletecektir. www.Transcom.com

Sistem, ülke içinde kayıtlı araçlar için otomatik olarak, müşterinin ihtiyaç ve gerekliliklerine ve yürürlükteki mevzuata göre yapılandırılabilen bir ihbar / ihbar prosedürü oluşturacaktır.

Sistem, itirazları, yine müşterinin gereklilik ve tercihlerine tam uyum içinde oluşturulabilen entegre mektup şablonları biçiminde, etkin şekilde yönetir.

Fotoğraflı belgeler kullanıcı arayüzünün tümleşik bir parçasıdır ve sözlü ve yazılı işlemlerde gerektiğinde kolayca erişilebilir.

Cezalar ödenmediği / sistemimizde ödeme vadesi içinde sonuçlandırılmadığı takdirde, vaka otomatik olarak bir tahsilat şirketine, avukata veya tazmin amacıyla başka bir yetkili birime iletilecektir. Tüm bu parametreler, müşterinin bireysel gereklilikleri doğrultusunda yapılandırılabilir.
Müşteri tarafından seçilen partnerler, vaka işlemleri veya tazmin için sistemin ilgili kısımlarına sınırlı erişime sahip olabilirler.


İdari büromuzun diğer avantajları:

  • Web tabanlı, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü.
  • Son derece kolay kullanıma sahip ve ölçeklendirilebilir istatistiksel işlevler
  • Farklı hakları bulunan bireysel kullanıcı profilleri oluşturma olanağı.
  • Alana ilişkin, fotoğraflı ve kuşbakışı haritalı açıklamalar
  • İdari bürodaki mobil cihazların kontrol ve yönetimi
  • Vakaların hatasız olarak otomatik biçimde derlenmesi
  • Tüm üçüncü taraf sistemlerle web entegrasyonları, ftp dosya alışverişi ve sistem iletişiminin diğer tüm biçimleri yoluyla %100 bütünleşme.